NOTARIUSZ
Bytom

Notariusz to osoba zajmująca się udzielaniem porad prawnych, dokonywaniem czynności notarialnych oraz sporządzaniem aktów notarialnych. Jest to profesjonalista o wysokim stopniu zaufania społecznego, którego głównym zadaniem jest zabezpieczenie interesów stron transakcji oraz zapewnienie legalności czynności prawnych.

Notariusz w Bytomiu działa na podstawie ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. oraz innych aktów prawnych. W ramach swojej pracy notariusz świadczy wiele usług, w tym:

Kilka kluczowych usług świadczonych przez naszą kancelarię notarialną – Notariusz Bytom

  1. Sporządzanie aktów notarialnych – jest to jedna z głównych czynności notariusza. W ramach tej usługi notariusz sporządza akty notarialne, które są dokumentami urzędowymi potwierdzającymi zawarcie umów lub dokonanie innych czynności prawnych.
  2. Przepisywanie testamentów – notariusz może sporządzić testament na życzenie osoby zainteresowanej. Testament ten jest dokumentem, w którym osoba wyraża swoją wolę co do rozdzielenia swojego majątku po śmierci.
  3. Weryfikacja dokumentów – notariusz może dokonywać weryfikacji autentyczności dokumentów oraz potwierdzać ich zgodność z oryginałami.
  4. Udzielanie porad prawnych – notariusz może doradzać w sprawach prawnych, w tym w kwestiach dotyczących nieruchomości, spadków, czy też sporządzania umów.
  5. Poświadczanie podpisów – notariusz może poświadczać podpisy na różnego rodzaju dokumentach.
  6. Sporządzanie pełnomocnictw – notariusz może sporządzać pełnomocnictwa na życzenie klienta. Pełnomocnictwo to dokument, w którym osoba upoważnia inną osobę do reprezentowania jej w określonych sprawach.
  7. Sporządzanie aktów darowizny – notariusz może sporządzić akt darowizny, czyli dokument potwierdzający przekazanie nieruchomości lub innych wartościowych przedmiotów.
Notariusz Bytom

Warto też zwrócić uwagę na notariusza w Gliwicach lub skorzystać z usług notaiusza w Zabrzu. Chcemy również polecić świetnego notariusza w Sosnowcu. Znamy również notariusza w Katowicach oraz świętną kancelarię notariusz Chorzów. W granicach województwa Śląskiego jest również notariusz Częstochowa, którego również warto polecić.

Notariusz w Bytomiu to profesjonalista, który działa na rzecz klientów, dbając o ich interesy i zabezpieczając ich prawa. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu notariusz jest w stanie pomóc w wielu sprawach prawnych, a jego usługi cieszą się dużym uznaniem wśród klientów.